Algemene info rijschool Asse ivm rijbewijs categorie B Algemene info rijschool Asse ivm rijbewijs categorie B Algemene info rijschool Asse ivm rijbewijs categorie B Algemene info rijschool Asse ivm rijbewijs categorie B

Bijna 17? algemene info rijbewijs categorie B.

Het rijbewijs B is geldig voor bestuurders van wagens waarvan de MTM (maximaal toegelaten massa) niet meer is dan 3500 kg. Met dit rijbewijs mag u maximaal 8 personen vervoeren, tenminste als het voertuig dit toelaat.

U kunt het theoretisch examen afleggen vanaf uw 17de verjaardag. Als u slaagt voor het theorie-examen kunt u een voorlopig rijbewijs aanvragen. Met het voorlopig rijbewijs bent u verplicht om met het L-kenteken te rijden. Bent u jonger dan 24 jaar, dan is het verboden te rijden op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen van 22 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends.

De leeftijd waarop u met een voorlopig rijbewijs de weg op mag, hangt af van uw rijopleiding. Als u kiest voor de rijopleiding met begeleider mag u het voorlopig rijbewijs afhalen vanaf 17 jaar. Kiest u voor de rijopleiding zonder begeleider, dan moet u 18 jaar oud zijn
Een rijopleiding zonder begeleider houdt in dat u eerst 20 uur praktijklessen volgt bij een erkende rijschool. Als deze rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden krijgt u een rijgeschiktheidsattest waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.
Bij een rijopleiding met begeleider is het niet verplicht om eerst rijlessen te volgen. U kunt, nadat u in het bezit bent een voorlopig rijbewijs, gewoon de weg op met uw begeleider.

Voor u aan het praktijkexamen begint, moet u minstens 3 maanden geoefend hebben met een voorlopig rijbewijs. U moet 18 jaar zijn op het moment van het praktijkexamen.

Met het rijbewijs B mag u ook een aanhangwagen met een MTM tot 750 kg aan uw auto hangen. Als uw aanhangwagen een grotere MTM heeft, heeft u een bijkomend rijbewijs E voor aanhangwagens nodig. Dit is alleen nodig als de MTM van het samenstel meer bedraagt dan 3500 kg én als de MTM van de aanhangwagen het gewicht van de lege wagen overtreft.

Om een rijbewijs E te behalen, moet u alleen nog een praktisch examen afleggen.

Bij ons kan u rijlessen volgen zowel voor een handgeschakeld voertuig als voor een voertuig met automatische schakeling.

Let wel op, als u examen aflegt met een automatische versnellingsbak, dan is uw rijbewijs enkel geldig voor voertuigen met een automatische schakeling.

Met begeleider

Voorlopig rijbewijs - Blauw model (36 maanden) Het voorlopig rijbewijs is 3 jaar geldig. Na het behalen van dit voorlopig rijbewijs moet je minimaal 3 maanden stage-rijden. Het stage-rijden gebeurt steeds met een zelf gekozen begeleider. Deze begeleider moet minimum 8 jaar in het bezit zijn van zijn rijbewijs. Om het praktijkexamen af te leggen moet je minstens 18 jaar zijn.

Zonder begeleider

Voorlopig rijbewijs - Groen model (18 maanden) Het voorlopig rijbewijs is 18 maanden geldig. Na het behalen van dit voorlopig rijbewijs moet je minimaal 3 maanden stage-rijden. Het stage-rijden kan zonder begeleiding. Om de opleiding zonder begeleider aan te vatten moet je minstens 17 jaar zijn. Om het voorlopig rijbewijs af te halen moet je de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Praktisch rijexamen (update info)

Sinds juni 2017 is het praktijkexamen categorie B in Vlaanderen veranderd. De kandidaat moet:
- door loting 2 van 6 mogelijke manoeuvres kunnen uitvoeren
- zelfstandig een op voorhand bepaalde bestemming bereiken met gps of door verkeersborden te volgen, dus zonder aanwijzingen van de examinator
- op de computer een risico-perceptietest uitvoeren.